Wednesday, October 25, 2017

Прва сезона

2017 година, 
прва сезона на пластичната рамка со основа од 
Стилник дооел

            Снимката е изработена од Андреја Андреев
                       член на П.З. Матица - Скопје

  Првата сезона на пластичната рамка помина одлично. Со правилно овосочување, здраво пчелно семејство и просечна нормална паша, рамката е прифатена од пчелите без проблем.

         Втор спрат на ЛР ројче  со сите  нови рамки 
               од кои половина пластика половина класични,       
                                  наизменично поставени


Втор спрат на ЛР ројче
 со сите нови пластични рамки

_ - _ - _ -


Пластични рамки со легло
кај презимено семејство

Сл. 1

Сл.2

Сл.3

Стилник дооел
с. Марино - Скопје
2017 година
                                 

No comments:

Post a Comment